Rehber

Şirket Türleri & Özellikleri Nelerdir?

Şirket kurma aşamasına geldiğinizde, genel bir iş planının yanı sıra finansal stratejinizi ve durumunuzu da çıkarabilirsiniz. Finansal açıdan geleceğinizi belirlerken de sizi uzun vadede en çok etkileyecek konulardan biri kurduğunuz şirketin türüdür. Şirket türleri; kurmak istediğiniz işin türüne, sermayenize, ortak durumunuza göre değişecektir. Bu açıdan iş planınızı doğru detaylandırmalı ve şirket türünüzü de buna göre belirlemelisiniz.

Peki şirket türleri nelerdir ve size uygun olan hangisidir? Hangi şirket türünü seçeceğinizden şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket ve bu şirket türlerinin özellikleri gibi farklı konulardaki sorularınızın cevaplarını, bu yazımızda bulabilirsiniz.

Şirket Türleri Karşılaştırması

Şahıs şirketi

Kurulumu en kolay şirket türü olan şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahiptir ve bir ya da daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Şahıs şirketlerinde ortaklık devri veya satışlar, diğer ortakların onayıyla gerçekleşebilmektedir. Bu sebeple şahıs şirketlerinde, ortak sayısı birden fazla olabilmesine rağmen yine de bu çok tercih edilmemektedir.

Şahıs şirketi özelliklerinden biri de şirket ortaklarının doğrudan sorumluluk sahibi olmasıdır. Bu da hem kazanç hem de borçlardan ortakların doğrudan sorumlu olacağı anlamına gelir. Ortaklar, şirket sorumluluklarını aldıklarında tüm mal varlıklarıyla bu sorumlulukları üstlenirler.

Şahıs şirketleri, Türk Ticaret Kanunu’nun da belirlediği üzere kendi içinde üçe ayrılır. Şahıs şirketi türleri kollektif şirket, komandit şirket ve adi şirket olarak tanımlanmaktadır.

Şimdi sırasıyla şahıs şirketi türlerine göz atalım ve şahıs şirketi özellikleri ve şahıs şirketi kurmak konusunda daha fazla detay verelim.

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Kollektif şirket

Gerçek kişiler arasında kurulan ve kurucuların hiçbirinin, ortaklık alacaklılarına karşı sorumluluk açısından sınırlandırılmadığı şirketlerdir. Kollektif şirketler ticari amaçla kurulur ve ortakların hepsi, şirket borçları kapsamında üçüncü taraflara sınırsız sorumlu tutulur. Kuruluş ve yönetim açısından kollektif şirketlerin zorluğu bulunmamaktadır. Bu şirket türünde özsermaye, kurucu ortakların ortaya koyduğu miktardır. Minimum sermaye tutarı, kollektif şirketler için yasalarca belirlenmemiştir.

Kollektif şirketlerin en önemli özelliklerinden biri, şirket içi sorumlulukların ortakların ortaya koyduğu sermaye oranıyla sınırlı olmasıdır. Bunun yanı sıra kollektif şirketlerde borç ve alacaklardan ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumlu olurlar. Buna bağlı olarak kollektif şirketler çoğunlukla aile şirketi olarak anılır.

Kollektif şirketler kuruluş aşamasında sözleşme gerektirir. Bu sözleşme; ortakların isimleri, şirketin ticari faaliyetlerini sürdüreceği alan, ortaklar özelinde sermaye oranları gibi bilgiler içermelidir. Bu yapılan sözleşme noterden tasdikli olmalıdır. Tasdik işleminden sonra ilgili Ticaret Sicili’ne tescil yapılır.

Kollektif şirketler için hazırlanan sözleşmede aksi belirtilmedikçe ortakların hepsi yönetime dahil sayılır. Diğer yandan, ortaklar kendi özelinde mevcut kollektif şirketin ticari faaliyetini sürdürdüğü alanda veya benzer bir iş yapmak için diğer ortakların onayını almalıdır.

Kollektif şirketlerde ortakların elde edeceği kâr, yıl sonunda ve sermaye payları oranında hesaplanır.

Komandit şirket

Komandit şirket türünün kollektif şirketlerden farkı, ortakların sorumluluk sınırlarıyla başlar. Şirket alacakları noktasında ortakların bir kısmı sınırlı sorumluluk, diğer kısmı ise sınırlandırılmamış sorumluluk sahibidir. Komandit şirketlerde komandite ve komanditer olarak en az iki kurucu ortak mevcuttur. Komandite ortağın sorumluluğu sınırsızdır ve gerçek kişilerden oluşur. Şirket yönetiminde yer alabilirler. Komanditer ortağın sorumluluğu ise koyduğu sermaye oranında sorumluluk sahibidir. Yönetimde yer alamazlar ve gerçek veya tüzel kişiler olabilirler.

Komandit şirketlerde şirket unvanı, komandite ortaklardan birinin adı ve şirket faaliyetini ifade edecek bir ibare içermelidir. Komanditer ortakların adı veya soyadının bulunması ise kesinlikle yasaktır. Kollektif şirketlerde geçerli ana sözleşme maddeleri, komandit şirketler için de geçerlidir.

Komandit şirketler, kendi içinde Adi Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit olarak ikiye ayrılır.

Adi komandit şirket

Adi komdit şirketlerin unvanındaki komanditerin, üçüncü taraflara karşı sorumluluğu komandite ortak gibidir.  Adi komandit şirketlerde şirkete ait borç ve sorumluluklar; komanditer ortak sermayesi oranında, komandite ortak ise sınırsızdır.

Komandite ortaklar için şirket kazancı payı, ticari kazanç kategorisinden vergilendirilir. Ayrıca, Adi komandit şirketler, kurumlar vergisine tabidir.

Limited şirket

Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türü olan limited şirketi nedir? Limited şirket özellikleri nelerdir? Limited şirket özelliklerinden en önemlisi sermaye gereksinimidir. Limited şirketler en az 10.000 TL sermaye ile ve en az bir ortakla kurulabilir. En fazla ortak sayısı ise limited şirketler için 50’dir. Limited şirket kurmak için en az iki gerçek veya tüzel kişi bulunur ve sorumluluk doğrudan ortaklara aittir. Ortak sayısı arttıkça limited şirket özellikleri gereği genel kurul ve denetim kurulu gereksinimi doğar.

Limited şirket nedir ve limited şirket özellikleri nelerdir sorularının yanıtını kısaca vermeye çalıştık. Limited şirket kurmak için gerekli bilgileri alabileceğiniz yazımızdan, limited şirket nasıl kurulur konusunda da detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Anonim şirket

Anonim şirket nedir, anonim şirket özellikleri nelerdir? Anonim şirket sizin için uygun şirket türü müdür? Yazımızın bu bölümünde kısaca bundan bahsedeceğiz. Anonim şirketler en az 50.000 TL sermayeyle kurulan şirket türleridir ve ortaklar, ortaya koydukları sermaye oranında sorumluluk sahibidir.

Anonim şirket özellikleri arasında, yönetildiği ilkeler bulunmaktadır. Ticaret unvanı ile kurulan anonim şirketler; çoğunluk ilkesi, teknik kadrolar tarafından dışarıdan yönetme ilkesi, işleyiş, kurulu, mal varlığının korunması ve sona erme ilkesi gibi ilkeler uyarınca yönetilir. Anonim şirketlerin ana sözleşmesinde, kuruluş amacı belirtilmelidir. Kurumlar vergisine tabi olan anonim şirketlerin özelliği, hisse senedir ve tahvil çıkarma hakkı bulunmasıdır.

Peki anonim şirket kurmaya karar verdiniz ama nasıl kurulur bilmiyorsunuz. Anonim şirket nasıl kurulur sorusunun cevabını da sizler için derledik:

Anonim şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin gerektirir. Kuruluşu takip eden 30 gün içinde ilgili ticaret siciline kayıt yaptırılır. Daha sonra bu tescil, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, anonim şirket kurulurken ana sözleşme gerektirir ve bu sözleşme açık unvan, varsa ortak bilgileri ve hisse miktarları, şirket merkezine ait adres, şirket genel müdürü bilgileri, şirket sermayesi için kalan ödeme miktarının ödeme tarihi, kuruculara sunulacak özel menfaatler, genel kurul toplanma biçimi, ilan yayımlanla şekli ve koşulları, ortakların ortaya koyduğu sermaye türleri ve payları ve sermaye bilgilerini içerir.

Kooperatifler

Faaliyet açısından şirketlerle benzerlik gösterse de kooperatifler mülkiyet, amaç ve çalışma anlamlarında şirket türlerinden farklılık gösterir. Kooperatiflerde mülkiyet, sermaye katkısında bulunanlardadır. Fakat şahsi olarak kooperatif yatırımı yapmak için doğrudan koopreatifi kullanmak gerekir. Kooperatif işletmelerin en temel özelliği de budur. Kooperatifin sunduğu hizmetlerden veya ürünlerinden kullanmış olmanız ya da mevcutta kullanıyor olmanız sizi kooperatif sahiplerinden yapar.

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim?

Şirket türleri, şirket türleri nelerdir, hangi şirket türünü seçmeliyim, şirket özellikleri, şahıs şirketi nedir, şahıs şirketi özellikleri, şahıs şirketi kurmak, limited şirket nedir, limited şirketi özellikleri, limited şirket kurmak, limited şirket nasıl kurulur, anonim şirket nedir, anonim şirket özellikleri nelerdir, anonim şirket nasıl kurulur gibi konulara bu yazımızda değinmeye çalıştık. Detaylı bilgilerini ilgili şirket türüne ilişkin sayfalarda bulabileceğiniz bu konular, sizin şirket kurma aşamasında çıkardığınız planları doğrudan etkileyecektir. Bu noktada size şu soruları sormanızı tavsiye ediyoruz:

– Faaliyet göstereceğim sektör nedir?

– Sermayem nedir?

– Ortaklı çalışmak mı istiyorum? Yoksa şirketim tamamen bana ait olsun mu istiyorum?

Stratejinizi belirlemeniz açısından da önemli olan bu soruların yanıtını verdiğinizde, sizin için en uygun şirket türünü de bulacaksınız. Şirket kurma yolunda ihtiyacınız olabilecek diğer tüm bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Back to list