Pazarlama

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama

Firmaların ürün veya hizmetlerini müşterilerine belirli bir strateji yardımıyla ulaştırmasına pazarlama süreci denir. İlk etapta ürün veya hizmetlerini piyasaya sunarlar. Ardından pazarlama süreci başlar. Teknolojik gelişmelerin artmasıyla sadece ülke içinde değil, yurtdışında da uluslararası pazarlama fırsatı firmaların en büyük avantajı haline gelmiştir. Böylelikle uluslararası pazarlama kavramı daha güçlü hale gelmiştir.

Birden çok ülkeye ürün veya hizmetlerini sunan firmaların yaptığı faaliyetlere uluslararası pazarlama denir. Dijital araçların çoğalmasıyla birlikte tüketiciler ile firmalar rahatlıkla iletişim halinde olabiliyorlar. Bu gelişmeyle birlikte uluslararası pazarlama faaliyetleri gittikçe artmaya başlamıştır. Firmalar sadece bölgesel stratejiler uygulamak yerine daha global stratejiler uygulamayı tercih eder hale gelmiştir. Dijital pazarlama faaliyetleri sayesinde de büyükten küçüğe her türlü firma dünya pazarında çalışma şansı elde edebilir.

Ulusal sınırlarını geçen firmalar bulundukları ülkelerden çok daha uzakta yer alan tüketicilerin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışırlar. Fakat bir firma global pazara giriş yapmadan önce kesinlikle dikkatli ve iyi hazırlanmış bir pazarlama stratejisi oluşturmalıdır. Bu şekilde firmalar çok daha fazla müşteriye daha az maliyetlerle rahat bir şekilde ürünlerini veya hizmetlerini satabilirler.

Uluslararası Pazarlama Neden Gereklidir?

En küçüğünden en büyüğüne birçok firmanın uluslararası pazarlama faaliyetleri yürüttüğünü görürüz. Peki neden bir marka için bu kadar gerekli?

Ekonomik şartlar gün geçtikçe firmalara daha ağır gelmeye başlar. Bu durumla karşılaşan firmalar farklı pazar arayışına yönelir. Uluslararası pazarı cazip kılan en önemli avantajlardan biri de daha yüksek kazanç sağlamasıdır. Yeni pazarlar demek daha geniş müşteri kitlesi demektir. Ürün ve hizmetlerinizi potansiyeline göre daha fazla ülkede satabilirsiniz. Böylelikle firmanızı götürdüğünüz her uluslararası pazarda daha fazla pay elde etmiş olursunuz. Eğer ürün veya ürünlerinizin ömrü daha uzunsa uluslararası pazarda daha etkili olabilirsiniz. Daha önce kullanılmayan pazarlarda ürün ve hizmetlerinizi tanıtıp yeni gelir kaynakları kazanabilir ve marka bilinirliğinizi arttırabilirsiniz.

Uluslararası Pazarlama Çevresi

 • Demografik Çevre ve Coğrafi Özellikler:

Yurtdışındaki herhangi pazara hangi ürünün kaç adet satılabileceğini belirleyen en önemli etken o pazara ait müşteri sayısı ve niteliğidir. Nüfusun coğrafi dağılımı da istenilen ürünün veya hizmetin niteliği üzerinde etkili olur. Nüfusu yoğun ülkeler daha büyük pazarlar olduğu için ihracat yapmak isteyen firmaların ilgisini çekmektedirler. Ayrıca denize kıyısı olan ülkeler de ihracatçılar için tercih edilebilir bir pazardır. Çünkü denize kıyısı olan ülkelere ihracat yapmak, olmayan ülkelere göre daha basit ve az maliyetlidir.

 • Tüketici Davranışları:

Bu madde için ihracat yapacağınız pazardaki tüketici davranışlarını incelemelisiniz. Ürün veya hizmetiniz bu durumları karşılıyor mu ya da bu süreçte nerede yer alıyor bilmelisiniz.

 • Ekonomik Çevre: 

Bir ürünün veya hizmetin satılabilmesi için satın alma isteğinin haricinde satın alma gücüne de ihtiyaç vardır. Bu yüzden dış ülkeler yarattıkları pazar fırsatlarıyla değerlendirilirken ilk olarak ekonomik verilerle başlamak en doğru tercih olacaktır. Bir ülke ekonomik açıdan değerlendirilirken o ülkenin finansal durumu en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. Gelir potansiyeli yüksek ve kişi başına milli geliri yüksek olan pazarları seçmek önemlidir.

 • Politik ve Yasal Çevre:

Bütün dünya ülkelerinde iç ve dış ticaret ile yatırımların çok fazla yasa, kararname ve yönetmelik ile bir yaptırım sahibi olması firmaların karşılaştığı en önemli engellerden biridir. Hali hazırda ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Fakat bu durum bazı dış pazar ülkelerinde yerli firmalarını korumak amacıyla ithalat birçok ürün veya hizmete kapatılmıştır. Bazen kesin bir yasaklama olmasa da yüksek vergilerle yerli firmalar korunmaya çalışılmıştır. Bu yüzden dış pazar seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan biri de politik ve yasal çevredir.

 • Teknolojik Çevre:

Teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Bazı firmalar bu konuda lider konumdayken, bazı ülkeler aynı özelliğe sahip değildirler. Teknolojik gelişmeleri takip edemeyip geriden izleyen firmaların rekabet gücü oldukça azalabileceği gibi, talep edilen ürün veya hizmeti sunma imkanları da az sayıda sabit kalacaktır. Dış pazarlara açılmak firmalara yeni teknolojileri yakından takip etme ve bu yeni teknolojilerden faydalanma imkanı sağlar.

 • Rekabet Ortamı:

Büyük firmalar, dünya ticaretinin kontrolünü ellerinde bulundurması küçük ve orta ölçekli firmaların rekabetini oldukça zorlaştırmaktadır. Pazarda tek firma olmak elbette ki firma için oldukça önemli bir avantajdır. Ancak kendi ülkesindeki pazarda tekel olan bir firma yurtdışı pazara açıldığında bu tekel olma gücünü kaybedebilir. Büyük firmalar çoğu zaman rekabetçi bir pazarlama modeli izlerler. İşletmenin pazardaki konumunu sağlamlaştıracak, pazardaki payını genişletecek önlemleri önceden alınır. Uluslararası pazara açılmadan önce rekabet ortamını araştırmalısınız.

Araştırma ve Planlama

Bir firma, uluslararası pazarlara girmeden önce kendisine ait pazarlama amacını ve politikasını belirlemelidir. Bu amaç ve politikasının hangi pazarlara uygun olduğuna karar vermelidir. Riski düşük tutan firmalar başarıya ulaştığında büyümeye devam etmek isterler. Bunun için uluslararası pazarlamaya en küçüğünden başlayıp adım adım genişlemelidir. Bu şekilde ilk etapta riski düşük tutmuş olup başarıyla birlikte büyümeye devam edebilir. Firma, hangi ülkenin pazarına girileceğini belirlerken listedeki bütün ülkeleri belirli kriterlere göre detaylı incelemelidir.

Hangi Pazarlama Yöntemiyle Girileceğine Karar Verilmeli

Sözleşmeye Dayalı;

 • Lisans Anlaşmaları:

Firma, yabancı ülke firmasına teknoloji, tasarım, bir marka veya patentini sözleşmeye bağlı kalarak bir bedel karşılığı verebilir. Böylelikle lisansı veren firma dış pazara rahatlıkla girebilir.

 • Franchising:

Son zamanlar firmaların hızlı genişlemesine neden olan en önemli avantajlardan bir tanesi de ticari markasının isim hakkını almaktır. İsim hakkını alan firmalar franchising bayilikler vererek diğer ülkelerde yatırım yapmak isteyen şahıslara ürün ve hizmetlerini pazarlama hakkını satar. Böylelikle kurumsal bir şekilde farklı ülke sınırları içerisinde de kaliteli hizmet vererek pazar payınızı büyütebilir ve uluslararası pazarlamaya girme şansını elde edebilirsiniz.

 • Sözleşmeli Üretim:

Firmaların markalı ve herhangi bir özelliğe sahip ürünlerinin üretimini başka firmalara yaptırmalarına yarayan bir işbirliği anlaşmasıdır. Dış pazarda üretim yapmanın, iç pazara göre maliyet açısından daha avantajlı olduğu hallerde, firmanın uluslararası pazarda rekabet gücünün daha yukarılarda olması için yapılır.

Yatırıma Dayalı;

 • Ortak Girişimler:

Ulusalda faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlamaya açılması için uygulayabileceği avantajlardan bir diğeri ise ortak girişimler elde etmektir. Firmalar hedeflerinde olan şirketlerle birlikte ortak proje yürüterek uluslararası pazarlara girmeyi daha kolay hale getirebilirler.

 • Uluslararası Stratejik İşbirlikleri:

Uluslararası stratejik işbirliği yaparak uluslararası pazarlamaya giriş yapabilirsiniz. İki veya daha fazla firmanın belirledikleri varlık veya yeteneklerini bir araya getirerek, rekabet açısından diğer firmaları geçmek için yaptıkları anlaşmaya stratejik işbirlikleri denir. Buradaki en büyük fark iki firmanın yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını devam ettirmesidir. Bu yönüyle şirket birleşmesi ve şirket satın alma stratejilerinden ayrılır. Hedefinizdeki ülkede bu şekilde stratejik işbirliği yapabileceğiniz bir firmayla anlaşabilir ve o pazara girişinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • Doğrudan Yatırım:

Herhangi bir ülke sınırları dışındaki firma ya da yatırımcının hedef ülkeye üretim tesisi kurarak, şube açarak, taşınmaz mal satın alarak veya hazırda var olan bir şirketi bütünüyle ya da kısmen satın alarak yaptıkları yatırımlara denir. Doğrudan yatırımlar uzun vadelidir, yatırımcısına yönetim hakkı verir. Doğrudan yatırım yapan firmalar kârlarını daha da arttırmak için verimliliği artırmaya çalışırlar. Böylelikle yeni teknolojiler geliştirmeye veya üretim şekillerinde değişiklikler yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunurlar.

Bir önceki yazımıza https://girisimdestek.com/yurtdisi-pazar-arastirmasi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Back to list