Rehber

Şirket Kurmak İçin Gerekenler & Şirket Nasıl Kurulur?

Kendi şirketinizi kurmak için tüm fikirleri, analizleri, olasılıkları ve tehditleri bir araya getirdiniz ve artık şirket kurmaya hazırsınız. İster ortaklı bir şirket kurun, ister home ofis şirket açmaya karar verin uygulamanız gereken çeşitli yasal adımlar olacaktır. Peki bu sürece ne kadar hazırsınız? Türkiye’de şirket kurmak nasıldır, şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir, şirket kuruluş giderleri nelerdir gibi sorularınız için başvuru niteliğinde bir yazı hazırladık. Bu yazımızla kafanızdaki soruları giderecek ve şirket kurma yolunda ilk adımlarınızı atabileceksiniz.

Şirket nasıl kurulur?

Aslında şirket kurmak için atabileceğiniz ilk sağlıklı adım kendinize uygun bir mali danışman veya muhasebeci seçmek olacaktır. Uygun kişiyi seçerek hangi şirket türünün sizin için daha avantajlı olduğundan şirket kurmak için gerekli olan şeylere uzman danışmanlıkla ulaşabilirsiniz. Diyelim ki sadece gerekli bilgileri toparlamaya çalışıyorsunuz. Öyleyse şirket nasıl kurulur, kısaca anlatalım:

Öncelikle hemen belirtelim ki İş Kanunu, halihazırda başka şirkette çalışan bir kişinin kendi adına şirket kurmasını yasaklamamıştır. Ancak çalıştığınız şirket ile yaptığınız sözleşme, herhangi bir ortaklık veya ortaksız şirket kurulumunda yer almamanız gerektiğini ifade ediyorsa böyle bir girişimde bulunduğunuzda çalıştığınız şirket sizi tazminat ödemeksizin işten çıkarabilir.

Şirket kurma maliyeti ve giderler

Şirket kurma maliyetleri, kuracağınız şirket türüne göre değişiklik gösterir. Sayfamızda bulabileceğiniz diğer makalelerde de bahsettiğimiz gibi, sermaye ve sözleşme içeriği açısından bile her şirket türü için farklı koşullar ve maliyetler söz konusudur.

Şahıs şirketleri

Örneğin şahıs şirketi kurmak, maliyet açısından en az masraflı olan ve kurulması en kolay olan şirket türüdür. Bu şirket türünde ödeyeceğiniz vergi, gelir oranınıza göre değişir. Diğer şirket türlerinde ise sabit gelir vergisi %22 oranında ödenir ve kazanca göre vergi oranı yükselmez. Şahıs şirketlerinde kuruluş maliyeti ilk aşamada maksimum 800 TL civarındadır. Şahıs şirketi kurmak, maliyetleri ve gerekli evraklara ilişkin daha detaylı bilgi için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Limited şirketler

Limited şirket kurmak, maliyet konusunda ortak sayısına tabidir. Ayrıca yapacağınız iş, çalışan müdür sayısı, sermaye ve kira tutarları da maliyeti etkileyen unsurlardandır. Örneğin tek ortaklı, bir müdürün çalıştığı 10.000 TL sermayeli bir limited şirket için şirket kurma masrafları ilk aşamada 2.000 TL civarıdır. Bu rakam, yıllar içinde ve bulunduğunuz şehre göre de değişiklik gösterebilir. Limited şirket kurmak, maliyetleri ve gerekli evraklara ilişkin daha detaylı bilgi için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Anonim şirketler

Anonim şirket kurmak, diğer şirketlere göre daha masraflı olabilmektedir. Yine limited şirketlerde olduğu gibi, ortak sayısı veya sermaye gibi faktörler, kurulum masraflarında fark oluşmasına sebep olabilmektedir. Anonim şirket kurmak, 2020 sonu itibarıyla 2.600 TL masraf oluşturmaktadır. Tüm şirket türleri için verdiğimiz bu bilgilerin, yıllara ve bulunduğunuz ile göre farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın. Anonim şirket kurmak, maliyetleri ve gerekli evraklara ilişkin daha detaylı bilgi için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Şirket kurmak için gereken evraklar

Türkiye’de şirket kurmak için gereken evraklar, şirket türlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin şahıs şirketlerinde ilk kurulum aşamasında gereken evraklar noterden muhasebeci vekaleti, yine noterden onaylı imza beyannamesi, kira sözleşmesi, ikametgah belgesi (e-devlet üzerinden de temin edilebilir), şirket sahibine ait vesikalık fotoğraf (2 adet).

Limited şirket kurmak, şahıs şirketi kurmaya göre biraz daha detaylıdır ve gereken evraklar da buna bağlı olarak daha fazladır. Örneğin şahıs şirketler için gerekli olmayan kuruluş bildirim formu, limited şirketler için mecburidir. Ayrıca kuruluşa ilişkin dilekçe, noterden onaylatılmış ana sözleşme, oda kayıt beyannamesi, ikametgah belgesi, kira sözleşmesi, sermaye yatırım dekontu da gerekir. Limited şirket kurarken, kurucu ortaklardan her birinin ortaya koyduğu sermaye payının 25 TL ve katları olduğundan emin olmak gerekir. Ana sözleşmedeki sermayeye ilişkin madde düzenlenirken de sermaye paylarının itibari değeri ve ortakta bulunan pay sayısı da belirtilmelidir. Bu konuyla ilgili daha fazla detayı, limited şirket kurma yazımızda bulabilirsiniz.

Sabit vergi oranları sebebiyle yüksek gelirli şirketler tarafından daha çok tercih edilen anonim şirketlerde kurulum için gereken belgeler diğer iki şirket türüne göre daha fazladır. Anonim şirket kurmak için dilekçe, ana sözleşme onayı, tüm ortaklardan alınmış imza beyannamesi, tüm ortaklardan alınmış nüfus cüzdanı örneği, oda kayıt beyannamesi, sermaye yatırıldığını gösteren dekont, varsa reşit olmayan şirket ortakları için mahkemeden alınmış kayyum kararı, şirketin kurucuları arasında belediye veya başka yerel idarelerde kurduğu birliklerin olması halinde bu organizasyonların katılımına izin veren Bakanlar Kurulu kararı nüshası gerekir.

Anonim şirket kurma aşamasında, ana sözleşmede gerekli tüm detayların bulundurulması unutulmamalıdır. Bu kapsamda ana sözleşme; tüm ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin adı ve soyadını, ikamet yerlerini, vatandaşlıklarını, TC kimlik numaralarını (kişi yabancı uyruklu ise yabancılara mahsus kimlik numarası) içermelidir.

Şirket yeri seçimi ve önemi

Şirket kurmak için gereken evrakları ve süreci, şirket türlerine göre yukarıda kısaca anlattık. Bunun haricinde işinize yarayacak bazı bilgileri de eklemek isteriz. 

Şirket kurmadan önce muhakkak faaliyet adresinizi belirlemelisiniz. Ayrıca şirketinizin konusu ve şirket türü, şirket unvanı, sermaye yapısı ve ortaklık yapısı önceden kararlaştırılmalıdır. Bu noktada kuruluş yerinin öneminden de kısaca bahsedelim: şirketiniz Ar-Ge projeleri de yapacak bir teknoloji firmasıysa kuruluş yerinizi Teknokent yaparak bazı teşvik ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. Teknokent şirketleri, 4691 sayılı kanun ile desteklenmektedir. Kuluçka merkezleri, henüz sektöre ve iş hayatına yeni giren başarılı şirketleri göstermek için destek ve kaynak sağlayan teknopark yerleşkeleridir. Girişim evleri, kulukça merkezleri ile aynı mantıkta çalışmakla birlikte, son dönemlerde bankaların desteğini almaktadır. Ofis, büro veya işyeri teknopark dışındaki yapılardır. İş merkezlerindeki, alışveriş merkezlerindeki yerler veya müstakil yapılar bu kategoriye dahil olabilir. Sanal ofisler, adres olarak gösterilir ve posta ya da santral hizmeti verir. Home ofis ise normalde ev olarak kullanılan fakat bir kısmı ofise çevrilmiş mekanlardır. İşyeri açmak aşamasında size en uygun teşvik ve desteği sağlayacak işyerini göstermeyi ihmal etmeyin.

Şirket kurmak ile ilgili daha detaylı bilgi için şirket türlerine göre özel hazırladığımız dosyalarımızı inceleyebilirsiniz.

Back to list